BIP Gmina Przykona - kanał RSS http://www.przykona.pl/bip-kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl Gmina Przykona 2006 120 <![CDATA[ Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=11751  

Poniżej dokumenty niezbędne w ubieganiu się o zwrok podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystanego w produkcji rolnej.

 

1) Wzór wniosku

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona przetwarza Państwa dane na podstawie przepisów obowiązującego prawa w celu ralizacji nałożonych na samorząd obowiążków ustawowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Gmina Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres  ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  lub drogą e-mailową pod adresem: przykona@przykona.pl, tel. 63 279 10 10

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marcin Boruciński.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy Przykona, w tym realizacji Państwa praw.

Możliwy kontakt:

  • Listowny: ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
  • Pocztą elektroniczną: iodo@przykona.pl

 
 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO - informuję, że:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Gmina Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona. Adres poczty internetowej: przykona@przykona.pl, tel. 63 279 10 10.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iodo@przykona.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podane Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych.
Zgodnie z RODO art.6 ust. 1 lit. c, czyli niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego, w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów szczególnych.

 

Informacje o odbiorcach danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów, z którymi współpracujemy.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane będą przechowywane w terminach określonych przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych;
]]>
Fri, 25 May 2018 14:24:08 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Ochrona-danych-osobowych.html
<![CDATA[ Informacja publiczna ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=9787 Thu, 19 Oct 2017 14:52:34 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Informacja-publiczna.html <![CDATA[ Przydatne linki ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=7583 Fri, 27 May 2016 15:21:53 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Przydatne-linki.html <![CDATA[ Ochrona środowiska ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=6095 Thu, 11 Apr 2013 10:43:54 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Ochrona-srodowiska444.html <![CDATA[ Rejestr Instytucji Kultury ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=5846  

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z dnia 20 lutego 2012r. poz 189) udostępniamy Państwu Rejestr instytucji kultury działających na terenie Gminy Przykona. Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostepnia się przez:

]]>
Mon, 01 Oct 2012 11:45:24 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Rejestr-Instytucji-Kultury.html
<![CDATA[ załączniki ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=138 ]]> Fri, 27 Jun 2003 09:47:42 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zalaczniki.html <![CDATA[ grafika ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=95 Wed, 25 Jun 2003 07:49:34 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/grafika.html <![CDATA[ Użyteczne linki ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=163
Strony ważnych Urzędów
 
www.powiat.turek.pl - Strona Starostwa Powiatowego w Turku
 
]]>
Tue, 24 Jun 2003 10:11:24 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/uzyteczne-linki.html
<![CDATA[ ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=94 Przykona