BIP Gmina Przykona - kanał RSS http://www.przykona.pl/bip-kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl Gmina Przykona 2006 120 <![CDATA[ Ochrona danych osobowych ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=11470

 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona przetwarza Państwa dane na podstawie przepisów obowiązującego prawa w celu ralizacji nałożonych na samorząd obowiążków ustawowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Gmina Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres  ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  lub drogą e-mailową pod adresem: przykona@przykona.pl, tel. 63 279 10 10

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona lub drogą e-mailową pod adresem: karols@przykona.pl, tel. tel. 63 279 10 46

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią przy czym przetwarzanie to nie może naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą. 


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

·         - żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

·         - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·         - żądania od Administratora


]]>
Fri, 25 May 2018 14:24:08 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Ochrona-danych-osobowych.html
<![CDATA[ Informacja publiczna ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=9787 Thu, 19 Oct 2017 14:52:34 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Informacja-publiczna.html <![CDATA[ Przydatne linki ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=7583 Fri, 27 May 2016 15:21:53 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Przydatne-linki.html <![CDATA[ Pożytek publiczny ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=6134  

  Oferta realizacji zadania publicznego pn "Florbarkowe Wakacje z elementami zdrowego stylu życia - Lewków 2018 " złożona przez UKS Zryw w Przykonie

 

 

  Oferta realizacji zadania publicznego pn "Obóz sportowy nad Bałtykiem 2018 z elementami profilaktyki ochrony zdrowia złożona przez Uczniowski Klub Sportowy PEGAZ  przy Gimnazjum w Przykonie  

 

  Oferta realizacji zadania publicznego pn "Obóz sportowy z elementami profilaktyki zdrowotnej złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra przy Szkole Podstawowej w Sarbicach 


 


 Zarządzenie Nr 309 /2018  Wójta Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.


]]>
Thu, 16 May 2013 14:31:05 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Pozytek-publiczny.html
<![CDATA[ Ochrona środowiska ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=6095 Thu, 11 Apr 2013 10:43:54 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Ochrona-srodowiska444.html <![CDATA[ Rejestr Instytucji Kultury ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=5846  

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z dnia 20 lutego 2012r. poz 189) udostępniamy Państwu Rejestr instytucji kultury działających na terenie Gminy Przykona. Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostepnia się przez:

]]>
Mon, 01 Oct 2012 11:45:24 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Rejestr-Instytucji-Kultury.html
<![CDATA[ Uchwała Nr XLVII/ 263/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=374 Fri, 08 Dec 2006 13:27:07 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/uchwala-nr-xlvii-26306-rnrady-gminy-przykona-rnz-dnia-09-sierpnia-2006-rokurn.html <![CDATA[ załączniki ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=138 ]]> Fri, 27 Jun 2003 09:47:42 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zalaczniki.html <![CDATA[ grafika ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=95 Wed, 25 Jun 2003 07:49:34 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/grafika.html <![CDATA[ Użyteczne linki ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=163
Strony ważnych Urzędów
 
www.powiat.turek.pl - Strona Starostwa Powiatowego w Turku
 
]]>
Tue, 24 Jun 2003 10:11:24 +0200 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/uzyteczne-linki.html
<![CDATA[ ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html&pid=94 Przykona